2023-2024 YÖS, ALES, TÖMER ЕМТИХАН КЕСТЕСІ
15.09.2023 ЖАРИЯЛАНАДЫ.